Sure Arraigning Ibm - Look For The Jesrusby Label.

staket

Posted Nov. 4, 2015, 4:39 p.m. By jesrusby Tags: Bygg

På en gammal kyrkogård jag besökte som barn hittade jag en familjegrav omgiven av ett fint staket av järn. Det fanns tre gravar innanför staketet och graven såg mycket finare och viktigare ut än alla andra gravar. Jag kände igen ett av namnen, det på den största gravstenen som stod i mitten. Jag hade läst om den mannen på historielektionerna i skolan och jag kände igen namnet på en stor ingenjör och konstruktör. I alla år var jag övertygad om att detta var den personen jag läst om i skolan, men det var fel.